ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูปาริฉัตร นาสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.1/1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:45  อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับเขตการศึกษา
รายละเอียดผลงาน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ได้มอบโล่รางวัลเหรียญเงินให้แด่ ครูปาริฉัตร นาสมบูรณ์

โอกาสประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับเขตการศึกษา

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:45   อ่าน 245 ครั้ง