ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูนิรัญ ชั่งดวงจิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:42  อ่าน 167 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
รายละเอียดผลงาน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ได้มอบเกียรติบัตรให้แด่ ครูนิรัญ ชั่งดวงจิต

โอกาสประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:42   อ่าน 167 ครั้ง