ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูลัดดา โต๊ะหวังเนียม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:40  อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
รายละเอียดผลงาน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ได้มอบเกียรติบัตรให้แด่ ครูลัดดา โต๊ะหวังเนียม เพื่อแสดงว่า

โอกาสประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:40   อ่าน 219 ครั้ง