ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศผู้บริหารโรงเรียน อุทิศตนเพื่อการศึกษา 25 ปี ชีวิตนักบวช
ชื่ออาจารย์ : ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:51  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับเขตการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ครูปาริฉัตร นาสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.1/1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:45  อ่าน 245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : ครูนิรัญ ชั่งดวงจิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:42  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูลัดดา โต๊ะหวังเนียม
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:40  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูชาคริต เมตตาจิตโต
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.1/3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:38  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูจิตรา ผดุงกิจ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.2/3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:36  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูลัทธพรรณ โยธินรัชสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:28  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..