ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูบุญรุ่ง ศรีสุข
ครูประจำชั้น ม.4/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูกิริยา ช่างปั้น
ครูคู่ชั้น ป.6/3,ป.6/4

ครูศิริพร สุนทร
ครูประจำชั้น ป.3/3

ครูชนิกา มาตราช
ครูประจำชั้น ป.1/2