ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 113) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 82) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (อ่าน 81) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 74) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา (อ่าน 88) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 80) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 88) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (อ่าน 99) 04 ธ.ค. 61
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 92) 04 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.6/2 (อ่าน 27) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 6/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 8) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 5/2 ( สายศิลป์ - คำนวน ) (อ่าน 7) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 5/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 13) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 4/2 ( สายศิลป์คำนวณ ) (อ่าน 8) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 4/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 10) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 13) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.2 (อ่าน 13) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 11) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 5 (อ่าน 20) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4 (อ่าน 24) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 3 (อ่าน 15) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 2 (อ่าน 15) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1 (อ่าน 12) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 6 (อ่าน 15) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม. 4/3 ( สายศิลป์ภาษา ) (อ่าน 14) 03 ธ.ค. 61
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 102) 20 พ.ย. 61
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 69) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 243) 26 ก.ค. 61