ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 199) 02 ธ.ค. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 195) 02 ธ.ค. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (อ่าน 187) 02 ธ.ค. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 177) 02 ธ.ค. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อ่าน 215) 02 ธ.ค. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 202) 02 ธ.ค. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 204) 02 ธ.ค. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 217) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 1 (อ่าน 82) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 2 (อ่าน 88) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 3 (อ่าน 23) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 4 (อ่าน 15) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 5 (อ่าน 35) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 6 (อ่าน 35) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 31) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.2 (อ่าน 15) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 14) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.4/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 13) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.4/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 10) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.4/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 11) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.5/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 9) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.5/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 7) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.5/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 8) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.6/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 16) 02 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.6/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 9) 02 ธ.ค. 62
ปฏิทินโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 149) 26 พ.ย. 62
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 1370) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 988) 26 ก.ค. 61