ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6/2 ( ศิลป์-คำนวณ ) (อ่าน 23) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 6/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 25) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 19) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/2 ( สายศิลป์ - คำนวน ) (อ่าน 19) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 21) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 17) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 18) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 20) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 22) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.2 (อ่าน 42) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 51) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 6 (อ่าน 31) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 5 (อ่าน 55) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 4 (อ่าน 31) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 3 (อ่าน 47) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 2 (อ่าน 27) 13 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 1 (อ่าน 58) 13 ก.พ. 63
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 1530) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 1080) 26 ก.ค. 61