ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการออกรางวัลบัตรการกุศลโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ในงาน พว.สัมพันธ์ 2019 ( ครั้งที่ 13 ) (อ่าน 9) 17 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.6/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 35) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 6/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 32) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 5/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 29) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 5/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 28) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 4/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 26) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 4/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 27) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม. 4/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 21) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 50) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.5 - 6 (อ่าน 117) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.3 - 4 (อ่าน 79) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1 - 2 (อ่าน 54) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.1 - ม.6 (อ่าน 131) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ศิลปะ ป.1 - ม.6 (อ่าน 126) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้สุขศึกษาฯ ป.1 - ม.6 (อ่าน 119) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6,ม.1- ม.3 (เพิ่มเติม (อ่าน 39) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.1 - ม.3 (อ่าน 30) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.1 - ป.6 (อ่าน 128) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ม.4 - ม.6 , ม.1 - ม.3 (เพิ่มเต (อ่าน 21) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ม.1-ม.3 (ฉ.2) (อ่าน 19) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ม.1-ม.3 (ฉ.1) (อ่าน 18) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1 - ป.6 (ฉ.2) (อ่าน 127) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 , ม.1 - ม.3 (เพิ่มเต (อ่าน 22) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 (อ่าน 20) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 - ป.6 (อ่าน 129) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6, ม.1 - ม.3 (เพิ่มเติม (อ่าน 19) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 (อ่าน 20) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 (อ่าน 120) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ภาษาไทย ม.4 - ม.6 ,ม.1 - ม.3 (เพิ่มเติม) (อ่าน 23) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ภาษาไทย ม.1-ม.3 (อ่าน 14) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6 (อ่าน 112) 13 ก.พ. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาค 2/2561 กลุ่มสาระการะเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1 - ป.6 (ฉ.1) (อ่าน 112) 13 ก.พ. 62
ปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562) (อ่าน 108) 06 ก.พ. 62
อัพเดทโต๊ะจีนงาน พ.ว.สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 1) 04 ก.พ. 62
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 572) 20 พ.ย. 61
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 294) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 370) 26 ก.ค. 61