ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย (อ่าน 292) 05 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 ระดับ ป.1 - ม.6 (อ่าน 591) 05 มี.ค. 62
ปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562) (อ่าน 528) 06 ก.พ. 62
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 790) 20 พ.ย. 61
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 487) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 427) 26 ก.ค. 61