ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 17) 20 พ.ย. 61
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 13) 20 พ.ย. 61
ปฏิทินโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (อ่าน 588) 06 ก.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 218) 26 ก.ค. 61