ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับ อ.1-3 (อ่าน 15) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 17) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 8) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 12) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 8) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 11) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 11) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 12) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 7) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 9) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 (อ่าน 4) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 5) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 3) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 3) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 (อ่าน 4) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 5) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 4) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 3) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 3) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 4) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 3) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 4) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 4) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 5) 29 พ.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (อ่าน 5) 29 พ.ย. 65
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 750) 28 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4380) 13 ม.ค. 65
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4337) 25 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3979) 25 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3973) 25 พ.ค. 64