ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัพเดทโต๊ะจีนงาน พ.ว.สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 15 มกราคม 2562 (อ่าน 17) 20 ธ.ค. 61
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 308) 20 พ.ย. 61
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 174) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 298) 26 ก.ค. 61