ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาภาษาต่างประเทศ (ระดับชั้น ม.1 - 3) (อ่าน 60) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาภาษาต่างประเทศ (ระดับชั้น ป.1 - 6) (อ่าน 177) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาภาษาต่างประเทศ (ระดับชั้น ม.4 - ม.6) (อ่าน 35) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับชั้น ป.1 - ม.6) (อ่าน 182) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ระดับชั้น ป.1 - ม.6) (อ่าน 184) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (ระดับชั้น ป.1 - ม.6) (อ่าน 155) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาสังคมศึกษาฯ ( ม.4 - 6) (อ่าน 42) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาสังคมศึกษาฯ (ระดับชั้น ม.1 - 3) ฉบับที่ 2 (อ่าน 42) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาสังคมศึกษาฯ (ระดับชั้น ม.1 - 3) ฉบับที่ 1 (อ่าน 49) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาสังคมศึกษาฯ (ระดับชั้น ป.1 - 6) ฉบับที่ 2 (อ่าน 150) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาสังคมศึกษาฯ (ระดับชั้น ป.1 - 6) ฉบับที่ 1 (อ่าน 122) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ (เสริม ม.1 - 6) และวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ม.4-6) (อ่าน 28) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ม.1 - 3 ) (อ่าน 20) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ป.1-6) (อ่าน 113) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาคณิตศาสตร์ (เสริม ม.1 - 6) และคณิตศาสตร์ (ระดับชั้น ม.4-6) (อ่าน 32) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาคณิตศาสตร์ (ระดับชั้น ม.1 - 3) (อ่าน 22) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาคณิตศาสตร์ (ระดับชั้น ป.1 - 6) (อ่าน 107) 10 ก.ย. 61
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาภาษาไทย (เสริม ม.1 - 3) และภาษาไทย (ระดับชั้น ม.4-6) (อ่าน 27) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาภาษาไทย (ระดับชั้น ม.1 - 3) (อ่าน 21) 10 ก.ย. 61
จุดประสงค์ออกข้อสอบปลายภาคเรียน 1 / 2561 วิชาภาษาไทย (ระดับชั้น ป.1 - 6) (อ่าน 121) 10 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 45) 10 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 123) 10 ก.ย. 61
ปฏิทินโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (อ่าน 144) 06 ก.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 103) 26 ก.ค. 61