ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โดย ครูสุชีวี พันธุ์ครุฑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงาน

โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:03   อ่าน 292 ครั้ง