ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
Activity
    กรกฏาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 34567
8 9 10 11 121314
15 16 17 18 19 20 21
222324 25 26 27 28
29 30 31    
Calendar
02 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
04 มิ.ย. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนเอกชน/กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
05 มิ.ย. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4/1 - ป.4/2 /โครงการอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED
06 มิ.ย. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4/3 - ป.4/4
11 มิ.ย. 61
กิจกรรมสร้างแหล่งการเรียนรู้ (อนุบาล)/โครงการแหล่งการเรียนรู้/ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
12 มิ.ย. 61
ประชุมเครือข่าย ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
14 มิ.ย. 61
กิจกรรมร้อยดวงใจบูชาครู/กิจกรรมไหว้ครู (อนุบาล)
21 มิ.ย. 61
กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.1-ป.3
22 มิ.ย. 61
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (อนุบาล)
23 มิ.ย. 61
กิจกรรม English day
25 มิ.ย. 61
กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.4
26 มิ.ย. 61
กิจกรรมสุนทรภู่ครูกวี/กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.5
27 มิ.ย. 61
กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.6 /สวนสนาม
28 มิ.ย. 61
โครงการต่อต้าน ยาเสพติด
29 มิ.ย. 61
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อนุบาล)
02 ก.ค. 61 ถึง 04 ก.ค. 61
ตรวจสุขภาพประจำปี ของนักเรียนทุกระดับชั้น ครุและบุคลากร
02 ก.ค. 61
โครงการประเพณีและวัฒนธรรมไทย
09 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1
10 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2
11 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
16 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3/กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1
17 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.5/กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2
18 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.6/กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3
19 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4
20 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 - ม.6
25 ก.ค. 61
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
26 ก.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมวันภาษาไทย
27 ก.ค. 61
หยุด วันอาสาฬหบูชา
30 ก.ค. 61
วันหยุดชดเชย
Link PVSS
Administrators
Username
Password
Forgot password
Stats
Start 05/01/2011
Last Update 17/07/2018
Visitors 1576714
Page Views 2414431
VDO