ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
26 เม.ย. 61 สอบประเมินผลการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
20 เม.ย. 61 รับเอกสารการจบ ม.6 แต่งกายชุดนักเรียน
ณ ห้องธุรการ
09 เม.ย. 61 ถึง 13 เม.ย. 61 หยุดเรียน เนื่องจากวันสงการนต์
31 มี.ค. 61 แจกสมุดพกนักเรียน อ.1-ม.5 เวลา 08.00-15.00 น.
26 มี.ค. 61 ถึง 27 เม.ย. 61 เรียนปรับพื้นฐาน/เรียนซัมเมอร์พิเศษฤดูร้อน อ.1-ม.4
การแต่งกาย อ.1-ม.3 แต่งกายชุดลำลองสุภาพ ม.4 แต่งกายชุุดนักเรียนสถาบันเดิม
26 มี.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะ ม.6)
09 มี.ค. 61 เรียนซ่อมเสริมนักเรียน ม.1-ม.5 ที่ติด 0 เวลา 08.00-15.00 น.
08 มี.ค. 61 ประกาศผลติด 0 ม.1-ม.5 ลงทะเบียนสอบซ่อม ม.1-ม.5
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 เข้าค่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 ณ โซติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก
02 มี.ค. 61 โครงการบัณฑิตน้อย อ.3, ม.6 รับวุฒิบัตร เวลา 07.30-10.30 น.
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 อ.1-อ.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (งดเรียนพิเศษ)
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (งดเรียนพิเศษ)
21 ก.พ. 61 เรียนซ่อมเสริมนักเรียน ม.6 ที่ติด 0 เวลา 08.00-15.00 น.
20 ก.พ. 61 ประกาศผลสอบติด "0" นักเรียน ม.6 เวลา 08.00-09.00 น
20 ก.พ. 61 ลงทะเบียน/เรียนซ่อมเสริม นักเรียน ม.6 ที่ติด 0 เวลา 09.00-15.00 น.
17 ก.พ. 61 งานเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงส์
16 ก.พ. 61 หยุดเรียน เตรียมงานเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงส์
13 ก.พ. 61 ถึง 15 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
09 ก.พ. 61 หยุดเรียน งาน พ.ว. สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
03 ก.พ. 61 สอบ O-net ป.6
มาถึงโรงเรียนเวลา 8.00 น. เพื่อตรวจบัตรประชาชน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-Net ม.3
มาถึงโรงเรียนก่อน 09.00 น. เพื่อตรวจบัตรประชาชน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
22 ม.ค. 61 ถึง 25 ม.ค. 61 เตรียมความพร้อม O-Net ป.6, ม.3
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 โครงการกีฬาสี ป.1-ม.6 (งดเรียนพิเศษ)
17 ม.ค. 61 โครงการกีฬาสีอนุบาล (งดเรียนพิเศษ)
16 ม.ค. 61 หยุดเรียนเนื่องในวันครู
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อ.1-ม.6 คาบเรียนที่ 6-8
11 ม.ค. 61 ม.5-6 เข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ม.6
13 ธ.ค. 60 ส่งคะแนนครั้งที่1 ภาค2/2560
โรงเรียน วัดผล
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (13-15 ธ.ค. 60)
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ธ.ค. 60 ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนหยุด
05 ธ.ค. 60 หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อ
โรงเรียนหยุด
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมวันวิชาการ
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ฝ่ายจิตตาภิบาล/ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน
โรงเรียน ฝ่ายบุคคล
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (25-29 ก.ย.)
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
22 ก.ย. 60 งานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียน งานวิจัย
21 ก.ย. 60 โครงการโครงงานศิลป์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
14 ก.ย. 60 โครงการมารยาทงาม
โรงเรียน กลุ่มสาระฯสังคมฯ
12 ก.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ม.1-ม.3
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
11 ก.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ป.1-ป.6
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
09 ก.ย. 60 โครงการอภิบาลครูและนักเรียนคาทอลิกเขต 4
สามพราน ฝ่ายจิตตาภิบาล
06 ก.ย. 60 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
05 ก.ย. 60 กิจกรรมประกวดร้องเพลง
โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
04 ก.ย. 60 กิจกรรมวาดภาพวันสำคัญ


โรงเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ
01 ก.ย. 60 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน/ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม
บ้านนักเรียน/โรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายบุคคล
31 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
30 ส.ค. 60 โครงการจัดซื้อหนังสือใหม่
ศูนย์หนังสือจุฬา งานห้องสมุด
28 ส.ค. 60 โครงการจัดซื้อแบบทดสอบ
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 ส.ค. 60 ยกผลสัมฤทธิ์วิชาการงาน
โรงเรียน กลุ่มสาระฯการงาน
24 ส.ค. 60 กิจกรรมแรลลี่มหาสนุก
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
22 ส.ค. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
21 ส.ค. 60 ส่งคะแนนสอบกลางภาคครั้งที่ 1/2560


โรงเรียน งานวัดผล
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์นักเรียน ป.1-ป.6 (15-18 ส.ค.)
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (15-18 ส.ค.)
โรงเรียน กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
14 ส.ค. 60 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนหยุด
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
09 ส.ค. 60 โครงการวันสำคัญของชาติ (ส.ค.60-ก.พ.61)
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
08 ส.ค. 60 กิจกรรมอาเซียนเดย์/โครงการทัศนศึกษา ม.5-ม.6
โรงเรียน/นอกสถานที่ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 ส.ค. 60 งานนิเทศภายในสถานศึกษา/โครงการทัศนศึกษา ม.3-ม.4
โรงเรียน/นอกสถานที่ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ส.ค. 60 โครงการส่งเสริมสุขศึกษา/โครงการ Math Day
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มสาระฯคณิตฯ
03 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ม.1-ม.2
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ป.5-ป.6
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ป.3-ป.4
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 ก.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ป.1-ป.2
นอกสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10/ ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล/ฝ่ายบุคคล
27 ก.ค. 60 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
25 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
24 ก.ค. 60 งานสื่อนวัตกรรม
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
22 ก.ค. 60 โครงการ English Day
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
21 ก.ค. 60 ถึง 23 ก.ค. 60 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
เขาใหญ่ ฝ่ายจิตตาภิบาล
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (ตั้งแต่ 17-20 ก.ค.)
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
14 ก.ค. 60 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในโรวเรียน
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
10 ก.ค. 60 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนหยุด
โรงเรียนหยุด
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
03 ก.ค. 60 ส่งคะแนนสอบครั้งที่ 1/2560
โรงเรียน งานวัดผล
30 มิ.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
โรงเรียน ฝ่ายบุคคล
29 มิ.ย. 60 โครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
28 มิ.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ม.1-ม.6
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
27 มิ.ย. 60 งานส่งเสริมทักษะภาษาไทยสอบการอ่าน ป.1-ป.6
โรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
26 มิ.ย. 60 งานจัดประชุมจิตตาภิบาลเขต 4 (มิ.ย.-มี.ค.61)
โรงเรียนในเขต 4 ฝ่ายจิตตาภิบาล
23 มิ.ย. 60 งานสมโภชน์พระหฤหัย/กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล/กลุ่มสาระฯภาษาไทย
22 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู/กิจกรรมคัดเลือกนักบุญน้อย
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
21 มิ.ย. 60 โครงการทุนการศึกษา
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
20 มิ.ย. 60 โครงการแบ่งฝันปันรัก
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
19 มิ.ย. 60 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 มิ.ย. 60 โครงการประเพณีและวัฒนธรรม
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
15 มิ.ย. 60 งานกีฬาระหว่างโรงเรียน/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ตึกอนุบาล แผนกอนุบาล
14 มิ.ย. 60 งานพัฒนาครูและบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าที่
บ้านผู้หว่าน ฝ่ายบุคคล
13 มิ.ย. 60 โครงการส่งเสริมกระแสเรียก
โครงการพัฒนาครูคาทอลิก/กิจกรรม PV ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
12 มิ.ย. 60 ก.ศาสนาพุทธ/อิสลาล/จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการรับใช้
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
09 มิ.ย. 60 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.1-ม.6/ประกาศข่าวดี
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ/จัดสอนคำสอนและวิชาคริสต์
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายจิตตาภิบาล
07 มิ.ย. 60 กิจกรรมท่องสูตรคูณ/กิจกรรมพบพระ
กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา ความรู้และการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์
โรงเรียน กลุ่มสาระฯคณิตฯ/ฝ่ายจิตตาภิบาล
06 มิ.ย. 60 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียน งานหลักสูตร
05 มิ.ย. 60 กิจกรรมกายบริหารยามเช้า/โครการเด็กไทยทำได้
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 มิ.ย. 60 อบรมพระคัมภีร์คริสตชนครูคาทอลิกเขต 4
โรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล
02 มิ.ย. 60 งานอาหารกลางวัน/งานอาหารเสริมนม/ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 60 โครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
จัดซื้ออุปกรณ์ช่าง/งานอนามัยโรงเรียน/งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป