ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
แต่งกายชุดนักเรียน เรียนตามปกติ
26 เม.ย. 62 ทัศนศึกษา Summer ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (สำหรับผู้ที่สนใจ)
13 เม.ย. 62 ถึง 21 เม.ย. 62 หยุดวันสงกรานต์ (สำหรับนักเรียนที่เรียน Summer)
10 เม.ย. 62 รับเอกสารจบ ระดับชั้น ม.6
08 เม.ย. 62 วันหยุดชดเชยวันจักรี (สำหรับนักเรียนที่เรียน Summer)
30 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ / รับสมุดพก ( ปพ.6 ) ระดับชั้น อ.1 - ม.5
30 มี.ค. 62 จำหน่ายชุดนักเรียนตราสมอ ชุดพละ และอุปกรณ์ของโรงเรียนรอบ 2
25 มี.ค. 62 เปิดเรียนSummer
08 มี.ค. 62 จำหน่ายชุดนักเรียนตราสมอ ชุดพละ และอุปกรณ์ของโรงเรียนรอบ 1
07 มี.ค. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 ประกาศผลสอบ ติด 0 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 / เรียนซ่อมเสริม
06 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่รอบ2 ปีการศึกษา 2562
05 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
04 มี.ค. 62 สอบนักเรียนใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
01 มี.ค. 62 กิจกรรมมอบวุฒิบัตร อ.3,ม.6
26 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาค 2/2561 ระดับชั้น อ.1 - อ.3
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาค 2/2561 ระดับชั้น ป.1- ม.5
20 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 สอบปลายภาค 2/2561 ระดับชั้น ม.6
19 ก.พ. 62 หยุด วันมาฆบูชา
17 ก.พ. 62 โครงการ พ.ว. สัมพันธ์ ครั้งที่ 13
31 ม.ค. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่รอบ 1 ปีการศึกษา 2562
30 ม.ค. 62 ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่รอบ 1 ปีการศึกษา 2562/ประเมินการอ่านครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562
26 ม.ค. 62 สอบ นักเรียนใหม่รอบ 1 ปีการศึกษา 2562
24 ม.ค. 62 มอบตัวนักเรียนเก่าขึ้นชั้นใหม่ ม.3 ขึ้น ม.4/เลือกตั้งสภานักเรียน
23 ม.ค. 62 มอบตัวนักเรียนเก่าขึ้นชั้นใหม่ ป.6 ขึ้น ม.1
22 ม.ค. 62 มอบตัวนักเรียนเก่าขึ้นชั้นใหม่ ป.3 ขึ้น ป.4
21 ม.ค. 62 มอบตัวนักเรียนเก่าขึ้นชั้นใหม่ บริบาล ขึ้น อ.1,อ.3 ขึ้น ป.1
17 ม.ค. 62 โครงการกีฬาสี(อนุบาล)
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 62 หยุดวันขึ้นปีใหม่ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562
31 ธ.ค. 61 หยุด วันสิ้นปี
25 ธ.ค. 61 หยุด วันคริสตสมภพ
24 ธ.ค. 61 งานวันคริสต์มาสของโรงเรียน
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 โครงการวันคริสต์มาส
18 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค2/61
17 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค2/61
14 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค 2/2561
10 ธ.ค. 61 หยุด วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 61 หยุด วันชาติ
30 พ.ย. 61 โครงการทัศนศึกษา(อนุบาล)
23 ต.ค. 61 หยุด วันปิยมหาราช
18 ต.ค. 61 ถึง 20 ต.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1- ม.3
16 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
15 ต.ค. 61 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
04 ต.ค. 61 ประกาสผลสอบ ม.1-ม.6
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาค 1/2561
19 ก.ย. 61 โครงการลูกเสือจิ๋ว/กิจกรรมการประกวดสุนทรียศิลป์
14 ก.ย. 61 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน
07 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21
03 ก.ย. 61 กิจกรรมการประกวดสุนทรียศิลป์
24 ส.ค. 61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4 - ม.6
23 ส.ค. 61 กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
20 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
17 ส.ค. 61 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์/อบรมคุรธรรมจริยธรรม ม.3
16 ส.ค. 61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1-ม.2
13 ส.ค. 61 วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
04 ส.ค. 61 โครงการ Math day
01 ส.ค. 61 โครงการวันสำคัญของชาติ(อนุบาล)
30 ก.ค. 61 วันหยุดชดเชย
27 ก.ค. 61 หยุด วันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมวันภาษาไทย
25 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
20 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 - ม.6
19 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4
18 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.6/กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3
17 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.5/กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2
16 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3/กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1
11 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
10 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2
09 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1
02 ก.ค. 61 ถึง 04 ก.ค. 61 ตรวจสุขภาพประจำปี ของนักเรียนทุกระดับชั้น ครุและบุคลากร
02 ก.ค. 61 โครงการประเพณีและวัฒนธรรมไทย
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อนุบาล)
28 มิ.ย. 61 โครงการต่อต้าน ยาเสพติด
27 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.6 /สวนสนาม
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมสุนทรภู่ครูกวี/กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.5
25 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.4
23 มิ.ย. 61 กิจกรรม English day
22 มิ.ย. 61 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (อนุบาล)
21 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมคุณธรรม ป.1-ป.3
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมร้อยดวงใจบูชาครู/กิจกรรมไหว้ครู (อนุบาล)
12 มิ.ย. 61 ประชุมเครือข่าย ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
11 มิ.ย. 61 กิจกรรมสร้างแหล่งการเรียนรู้ (อนุบาล)/โครงการแหล่งการเรียนรู้/ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
06 มิ.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4/3 - ป.4/4
05 มิ.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4/1 - ป.4/2 /โครงการอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED
04 มิ.ย. 61 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนเอกชน/กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
02 มิ.ย. 61 กิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
29 พ.ค. 61 หยุด วันวิสาขบุชา
28 พ.ค. 61 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและกีฬา
25 พ.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ (อนุบาล)
21 พ.ค. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพ(อนุบาล)/โครงการหนูทำได้/แบ่งฝันปันรัก/โครงการ พ.ว. ร่วมใจคัดแยกขยะ
18 พ.ค. 61 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยรรมปฐมวัย/โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
17 พ.ค. 61 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
26 เม.ย. 61 สอบประเมินผลการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
20 เม.ย. 61 รับเอกสารการจบ ม.6 แต่งกายชุดนักเรียน
ณ ห้องธุรการ
09 เม.ย. 61 ถึง 13 เม.ย. 61 หยุดเรียน เนื่องจากวันสงการนต์
31 มี.ค. 61 แจกสมุดพกนักเรียน อ.1-ม.5 เวลา 08.00-15.00 น.
26 มี.ค. 61 ถึง 27 เม.ย. 61 เรียนปรับพื้นฐาน/เรียนซัมเมอร์พิเศษฤดูร้อน อ.1-ม.4
การแต่งกาย อ.1-ม.3 แต่งกายชุดลำลองสุภาพ ม.4 แต่งกายชุุดนักเรียนสถาบันเดิม
26 มี.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะ ม.6)
09 มี.ค. 61 เรียนซ่อมเสริมนักเรียน ม.1-ม.5 ที่ติด 0 เวลา 08.00-15.00 น.
08 มี.ค. 61 ประกาศผลติด 0 ม.1-ม.5 ลงทะเบียนสอบซ่อม ม.1-ม.5
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 เข้าค่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 ณ โซติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก
02 มี.ค. 61 โครงการบัณฑิตน้อย อ.3, ม.6 รับวุฒิบัตร เวลา 07.30-10.30 น.
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 อ.1-อ.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (งดเรียนพิเศษ)
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (งดเรียนพิเศษ)
21 ก.พ. 61 เรียนซ่อมเสริมนักเรียน ม.6 ที่ติด 0 เวลา 08.00-15.00 น.
20 ก.พ. 61 ประกาศผลสอบติด "0" นักเรียน ม.6 เวลา 08.00-09.00 น
20 ก.พ. 61 ลงทะเบียน/เรียนซ่อมเสริม นักเรียน ม.6 ที่ติด 0 เวลา 09.00-15.00 น.
17 ก.พ. 61 งานเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงส์
16 ก.พ. 61 หยุดเรียน เตรียมงานเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงส์
13 ก.พ. 61 ถึง 15 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
09 ก.พ. 61 หยุดเรียน งาน พ.ว. สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
03 ก.พ. 61 สอบ O-net ป.6
มาถึงโรงเรียนเวลา 8.00 น. เพื่อตรวจบัตรประชาชน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-Net ม.3
มาถึงโรงเรียนก่อน 09.00 น. เพื่อตรวจบัตรประชาชน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
22 ม.ค. 61 ถึง 25 ม.ค. 61 เตรียมความพร้อม O-Net ป.6, ม.3
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 โครงการกีฬาสี ป.1-ม.6 (งดเรียนพิเศษ)
17 ม.ค. 61 โครงการกีฬาสีอนุบาล (งดเรียนพิเศษ)
16 ม.ค. 61 หยุดเรียนเนื่องในวันครู
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อ.1-ม.6 คาบเรียนที่ 6-8
11 ม.ค. 61 ม.5-6 เข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ม.6