ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ส.ค. 63 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปฐมวัย) / กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
27 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
06 มี.ค. 63 จำหน่ายชุด นักเรียนตราสมอ ชุดพละ+อุปกรณ์ของโรงเรียน รอบที่ 1
05 มี.ค. 63 เรียนซ่อมเสริมเสริมนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6
04 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ และเรียนซ่อมเสริมนักเรียนระดับชั้น ม.1-6
29 ก.พ. 63 โครงการบัณฑิตน้อย
24 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
21 ก.พ. 63 กิจกรรมรับเกียรติบัตร ม.6
14 ก.พ. 63 โครงการ พ.ว.สัมพันธ์ ครั้งที่ 14
06 ก.พ. 63 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตร
04 ก.พ. 63 มอบตัวนักเรียนใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2563
16 ม.ค. 63 วันครู
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ