ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 63 จำหน่ายชุด นักเรียนตราสมอ ชุดพละ+อุปกรณ์ของโรงเรียน รอบที่ 1
05 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ ม.1-ม.6
03 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่รอบ 2 ปีการศึกษา 2563
02 มี.ค. 63 สอบนักเรียนใหม่รอบ 2 ปีการศึกษา 2563
29 ก.พ. 63 โครงการบัณฑิตน้อย
24 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
21 ก.พ. 63 กิจกรรมรับเกียรติบัตร ม.6
14 ก.พ. 63 โครงการ พ.ว.สัมพันธ์ ครั้งที่ 14
06 ก.พ. 63 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตร
04 ก.พ. 63 มอบตัวนักเรียนใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2563
16 ม.ค. 63 วันครู
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
23 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 โครงการวันคริสต์มาส
16 ธ.ค. 62 ถึง 19 ธ.ค. 62 สอบปลางภาคเรียนที่ 2 / 62
07 ธ.ค. 62 กิจกรรมแข่งขันทักษะเอกชน
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันชาติ
29 พ.ย. 62 โครงการวันวิชาการพาเพลิน(ปฐมวัย)
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
08 พ.ย. 62 โครงการทัศนศึกษา(ปฐมวัย)
04 พ.ย. 62 โครงการทัศนศึกษา
01 พ.ย. 62 กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม
22 ต.ค. 62 กิจกรรมลูกเสือสามัญ ป.5-ป.6
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
04 ต.ค. 62 กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3
23 ก.ย. 62 ถึง 26 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียน 1/62
20 ก.ย. 62 โครงการกีฬาสี(ปฐมวัย)
18 ก.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4/โครงการลูกเสือจิ๋ว (ปฐมวัย)
12 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 โครงการกีฬาสี
11 ก.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3
06 ก.ย. 62 กิจกรรมแลลี่มหาสนุก
04 ก.ย. 62 กิจกรรม The voice kids
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 กิจกรรมประกวดวงดนตรี
13 ส.ค. 62 ถึง 14 ส.ค. 62 กิจกรรมประกวดร้องเพลง
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 อบรมจริยธรรม ป.1-ป.6
30 ก.ค. 62 อบรมจริยธรรม ม.3-ม.6
29 ก.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 โครงการศตวรรษที่ 21
19 ก.ค. 62 งานซ้อมแผนฉุกเฉนอัคคีภัย
15 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
08 ก.ค. 62 ถึง 11 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
06 ก.ค. 62 ถึง 07 ก.ค. 62 STEM Camp
05 ก.ค. 62 งานศาสนสัมพันธ์
29 มิ.ย. 62 กิจกรรม English Day
28 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย/งานสมโภชนพระหฤทัย/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมหนูน้อยต้านยาเสพติด(ปฐมวัย)
25 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
20 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู
10 มิ.ย. 62 กิจกรรมหนูน้อยอ่านเก่ง
08 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง(ปฐมวัย)
06 มิ.ย. 62 มิสซาเปิดปีการศึกษา
03 มิ.ย. 62 สร้างแหล่งเรียนรู้(ปฐมวัย)
27 พ.ค. 62 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ/กิจกรรม PV ฟุตฟิตฟอไฟ
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
15 พ.ค. 62 กิจกรรมแบ่งฝันปันรัก
14 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
แต่งกายชุดนักเรียน เรียนตามปกติ